Friday Mar 31, 2023

Dellekajs Skipperskrøner: Sommer på Mars

Hop i rumdragten, og kom med, når Dellekaj tager en tur til den røde planet.

 

OBS! Dele af afsnittet vil foregå på rumvæsensprog.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013